Loading...

Dit is de allereerste huisvesting van Tonzent: het tuinhok achter deze woning in de Zeenstraat (ongeveer 1965 tot ongeveer 1968)

De Sterrebeekse jeugdraad telde in 1976, kort vóór de fusie met de gemeente Zaventem, drie jeugdorganisaties: de Chiromeisjesgroep  MIK, opgericht in 1949, de Chirojongensgroep MAK en jeugdclub Tonzent. Deze laatste ontstond tegen het einde van de jaren 60 uit een groep jongeren,  vooral  leden  en  leiding  van  de  toenmalige  Chiro,  die  op zoek  waren  naar  een  ontmoetingsplaats  waar  ze  samen  hun  vrije  tijd konden  doorbrengen.  De  eerste  bijeenkomsten  vonden  plaats  in  het tuinhuis van de ouders van Freddy De Clercq, achter hun woning aan de Zeenstraat. ’s Avonds werd er samengekomen om gezellig platen te beluisteren, te praten, een pintje te drinken of een kaartje te leggen. De jongeren voelden er zich spoedig thuis, en spraken dan over “t’onzent” (de dialectuitdrukking ten onzent betekent “in ons huis” of “bij ons”).

Vanaf 1968 was een gedeelte van deze hoeve op de Jagersstraat beschikbaar (tot 1985).

Het  tuinhuisje  van  de  familie  De  Clercq  bleek  snel  te  primitief  en  te klein om de toeloop van geïnteresseerde bezoekers nog de baas te kunnen en er werd uitgekeken naar een nieuwe stek. De eigenaar van het “Bruynkenshof”, een oude hoeve aan de Jagersstraat en de Frans Peetersstraat, stelde bereidwillig een gedeelte van het gebouwencomplex ter beschikking. Het was er vrij comfortabel en de jongeren hadden er alle ruimte om hun ding te doen. Het pas ontworpen logo werd op de  gevel  geschilderd  en  de  formele  stichting  van  de  jeugdclub  was een feit. De vereniging begon een vaste werking te krijgen. Zo organiseerden de leden wekelijkse “instuifavonden” en vormden ze het eerste bestuur. Ze begonnen fuifjes (“thé dansants”) te bouwen in de parochiezaal “Ons Huis”. Stichtend lid Mark Vanlombeek zorgde er met zijn discobar “The Flying Music Machine” voor onvergetelijke ambiance. Het moeten leuke tijden zijn geweest. Samen met de jongeren van de Chiro zette  JK  Tonzent  (de  oprichters  kozen  bewust  voor  de  “progressieve spelling” Jeugdklub Tonzent) ook grotere activiteiten op het getouw zoals  de  jaarlijkse  “week  van  de  jeugd”  in  september,  waaruit  later  de Tonzentfeesten zouden groeien.

Het lokaal (“de chalet”) in de Zeenstraat (1987-2005).

Na een betrekkelijk zorgeloze periode van vijftien jaar kwam er echter een einde aan het verblijf van Tonzent aan de Jagersstraat. De eigenaar gaf het gebouw een andere bestemming en JK Tonzent moest de hoeve verlaten. De zoektocht naar een nieuw lokaal kon beginnen. De jongeren bleven gelukkig niet bij de pakken zitten en probeerden steun te krijgen van het gemeentebestuur Zaventem om een nieuwe locatie te bemachtisteun. Na een tijdje onderhandelen en aandringen, kwam een oplossing binnen handbereik. Het oog was gevallen op een houten pand van de gemeente aan de Zeenstraat. De jeugdclub mocht er zijn intrek nemen, hoewel het gebouw aanvankelijk helemaal niet geschikt was  als  jeugdhuis.  Geen  probleem!  Toentertijd  telde  de  JK  nog  een aantal erg actieve en handige leden, dus staken ze de handen uit de mouwen en verbouwden het lokaal zelf tot een knusse chalet. Podium, toiletten, voorraadkamer, toog, bijna alles deden ze zelf met door de gemeente ter beschikking gesteld materiaal.

De chalet werd afgebroken om een nieuw (het huidige) lokaal te bouwen

Zo kon JK Tonzent haar deuren in januari 1988 feestelijk heropenen nadat de werking drie jaar onderbroken  was.  Een  nieuwe  bloeiperiode  brak  aan  onder  het  voorzitterschap  van  Koen Peeters. De Tonzentfeesten zagen het levenslicht. Uit de beginjaren van de “nieuwe” jeugdclub dateert ook het memorabele optreden van het toen nog onbekende ‘Antwerpse popgroepje’ dEUS. Achtereenvolgens waren o.a. Filip Corbeel, Dirk Geeraerts, Filip Arco, Peter De Clercq, Jeroen Hollemans, Timothee Stockmans, Karel Groeninckx en Bart Blockmans voorzitter.

Na 12 jaar in het houten lokaal vertoefd te hebben, begon er stilaan sleet te komen op het gebouw dat het hard te verduren had gekregen van de talloze feestjes, optredens, kaartavonden, barre weersomstandigheden e.d. Wanden begonnen stilaan te vermolmen en het dak bleek niet meer waterdicht te zijn. Het gemeentebestuur dacht in eerste instantie nog uitgebreide herstellingswerken te kunnen laten uitvoeren, eventueel het dak te vernieuwen, later ook nog stenen 
muren rondom te metselen, maar die investering zou snel niet rendabel blijken vermits het gebouw bijna compleet af- en uitgeleefd was.

Tijdens de constructie van het nieuwe gebouw verving dit huis in de Schapeweg het jeugdhuis.

Daarom werd er door het bestuur van Tonzent gedacht dat het tijd werd om een volkomen nieuw, stenen gebouw te vragen aan de gemeente. Na enkele jaren onderhandeling en overleg met schepenen,  burgemeester  (en  nadien  ook  met  de  architect)  besliste  het  gemeentebestuur  in 2004 250.000 euro te begroten voor een nieuw jeugdhuis dat op exact dezelfde plaats zou opgetrokken worden. Ondertussen kreeg JK Tonzent een tijdelijk onderkomen in een huis aan de Schapenweg 10 (van april 2005 tot juni 2006). Weer werd het door de gemeente ter beschikking gestelde gebouw door enkele handige harry’s omgetoverd tot een gebruiksklaar jeugdhuis. Zo werd o.m. de toog vakkundig “getransplanteerd” vanuit het oude lokaal. Op 1 juni 2005 begonnen dan de bouwwerken in de Zeenstraat.

Een jaar later was het zover. Op zaterdag 1 juli werd de nieuwe JK Tonzent plechtig en feestelijk door het gemeentebestuur geopend met een receptie. Een nieuw tijdperk brak aan. Deze prachtige infrastructuur biedt alle mogelijkheden voor een goeddraaiende jeugdhuiswerking: instuifruimte, voorraad- en opbergruimte, een aparte bestuurskamer, een tuin met terras en buitenpodium.

loading